• kurumsalalbum.jpg
  • kurumsalalbum1.jpg
  • kurumsalalbum3.jpg
  • kurumsalalbum4.jpg
  • kurumsalalbum5.jpg

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, 3294 sayılı kanunun amacına uygun çalışmalar yapmak ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara nakdi ve ayni yardımda bulunmak üzere her il ve ilçede kurulmuştur.
 
Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün taşradaki faaliyetleri Türkiye çapındaki tüm il ve ilçelerde her ilde vali ve her ilçede kaymakam başkanlığında oluşturulmuş 1000 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yürütülmektedir. Böylece bu Vakıflar, devlet ile yoksul vatandaşlar arasında sosyal yardımların doğrudan ve en kısa sürede vatandaşa ulaştırılması açısından bir köprü görevi görmektedirler.
 
Vakıfların karar organları, "Vakıf Mütevelli Heyeti"dir. İl ve ilçelerdeki tüm yardım programları, bu mütevelli heyetlerin kararları ile yürürlüğe girmektedir.
 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ile Genel Müdürlük arasında hiyerarşi olmayıp, Vakıflar Özel Hukuk Tüzel Kişiliği şeklinde örgütlenmişlerdir.
 
Muhtaçlık durumunun giderilmesi için hızlı, esnek ve yerel farklılıkları göz önüne alan bir yapıya ihtiyaç duyulduğu için 3294 sayılı Kanunun amacının gerçekleştirilmesinde geleneksel kamu örgütü yapılanmasından farklı bir yöntem izlenmiştir. Her il ve ilçede Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları kurularak hizmet acilen ihtiyaçları hızlı karşılayacak şekilde hedef kitleye en yakın noktadanverilmektedir.
 
Vakıf organizasyonunun tercih edilmesinin bir avantajı da Vakıf Başkanının Vali/Kaymakam olması hasebiyle sosyal yardım ve proje destek programlarının idari açıdan bölgedeki en yüksek idari amir tarafından desteklenmesi ve bölgedeki diğer kamu hizmetleri ile bağlantısının kurulabilmesidir. Sahadaki uygulamalarda görülmektedir ki, Vali ve kaymakamlar vakıflar aracılığıyla bir haneye ulaştıklarında ihtiyaç durumuna göre diğer kamu birimlerini (Sağlık birimleri, Emniyet birimleri veya Sosyal Hizmetler gibi) de harekete geçirebilmekte veya tam tersi şekilde diğer kamu birimlerinin ulaştığı hanelerden Vakıfların da haberi olmakta ve yardım yapılmaktadır.
 
Hizmet alan kesime en yakın olan noktadan mahaldeki birimlerin kararı ile sosyal yardım ve proje destek programlarının uygulanması Avrupa Birliğinde önem verilen subsidiarite ilkesinin (yerellik/ yetki ikamesi) yıllardır nasıl başarı ile uygulanabildiğinin de bir göstergesidir.
 
Sosyal yardım ve proje destek programları için yapılan başvurularda vakıf çalışanlarının yaptığı merkezi veri tabanı sorgulamaları ve sosyal incelemeler göz önünde bulundurularak nihai karar Vakıf Mütevelli Heyetleri tarafından verilmektedir. Vakıf örgütlenmesinin bir diğer avantajı da bu noktada ortaya çıkmaktadır. Vakıf Mütevelli Heyetleri bölgedeki diğer kamu birimlerinin temsilcileri olan atanmış üyeler ile yerel aktörler arasından seçilmiş üyeleri barındırarak yönetişim kavramının önemli bir uygulamasını sergilemektedir. Vakıflarda merkezi kamu idarelerinin bölgedeki birimleri ile yereldeki aktörlerin eşit temsilini sağlamak amacıyla Mütevelli Heyetleri şu üyelerden oluşturulmuştur:

 

VAKIF MÜTEVELLİ HEYETİ DOĞAL ÜYELER

İL MERKEZLERİNDE

İLÇELERDE

Vali (Vakıf Başkanı)

Kaymakam (Vakıf Başkanı)

Belediye Başkanı

Belediye Başkanı

Defterdar

Mal Müdürü

İl Millî Eğitim Müdürü

İlçe Millî Eğitim Müdürü

İl Sağlık Müdürü

Sağlık Grup Başkanı

İl Tarım Müdürü

İlçe Tarım Müdürü

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürü
(İl SHÇEK Müdürü)

İlçe Müftüsü

İl Müftüsü

 

 

VAKIF MÜTEVELLİ HEYETİ SEÇİLMİŞ ÜYELER

İL MERKEZLERİNDE

İLÇELERDE

Köy Muhtarı
(Kendi aralarından seçecekleri bir kişi)

Köy Muhtarı
(Kendi aralarından seçecekleri bir kişi)

Mahalle Muhtarı
(Kendi aralarından seçecekleri bir kişi)

Mahalle Muhtarı
(Kendi aralarından seçecekleri bir kişi)

STK Temsilcileri
(Kendi aralarından seçecekleri iki kişi)

STK Temsilcileri
(Kendi aralarından seçecekleri bir kişi)

Hayırsever Vatandaşlar
(İl genel meclisinin seçeceği iki kişi)

Hayırsever Vatandaşlar
(İl genel meclisinin seçeceği iki kişi)

 
Vakıfların çalışma usulleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fon Kurulu tarafından belirlenir. Bu çerçevede sosyal ve ekonomik gelişmeler karşısında hızlı tepki verecek, düzenleme yapacak bir yapı oluşturulmuştur.

Özetle Vakıf Örgütlenmesinin Avantajları:

·         Hızlı ve esnek yapı

·         Yönetişim ilkesine uygunluk

·         Subsidiarite (yerellik) ilkesine uygunluk

·         Ülke genelinde yaygın yapı

·         Yerelde en üst düzey amirin desteği

·         Diğer kamu hizmetleri ile iletişim ve bağ

·         Son yıllarda hayata geçen bilişim uygulamaları (SOYBİS, Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Projesi) ve Puanlama Projesi

Vakıf çalışma usullerine ilişkin düzenlemelerin Fon Kurulu tarafından hızla belirlenebilmesi ve sosyal-ekonomik değişikliklere hızlı tepki verilebilmesi