• banner11.jpg
 • banner13.jpg
 • banner14.jpg
 • banner15.jpg
 • banner16.jpg

- Sosyal güvenlik kuruluşlarına (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı / Sosyal Güvenlik Kurumuna) tabi  olmamak ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir almamak, - Tabi olunan sosyal güvenlik kuruluşu tarafından, tedavi giderlerinin veya fonksiyon kazandırıcı ortopedik, diğer yardımcı araç-gereç bedellerinin tamamını ya da bir kısmını karşılamamak ve karşılanmayan kısmı için kişinin ödeme gücü bulunmamak (*)  - Temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde düzenli ve sürekli bir gelire sahip olmamaktır. (*) Sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olan veya bu kuruluşlardan aylık ve gelir alan özürlülerin tedavi giderleri ile fonksiyon kazandırıcı ortopedik ve diğer yardımcı araç-gereç ihtiyaçlarına yönelik başvuruların kapsamı Başvuru, kişinin ikamet ettiği yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılır.  Sadece zorunlu hallerde (tedavi vb) ikametleri dışında başka il/ilçede geçici olarak bulunanlar, zorunluluk nedenini (sevk belgesi vb.) gösteren belgeyi ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına ibraz etmek kaydıyla; İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvuruda bulunabilirler. Başvuru reşit olanlar tarafından bizzat, (evli ise eşlerden biri tarafından kendisinin ve eşinin nüfus cüzdanını vakfa ibraz etmesi kaydıyla); bizzat başvuruda bulunamayacak özrü ve mazereti olanlar (özürlü, yaşlı, yatalak vb.) adına ise kan ve sıhri hısımı, vasi ve kayyumu, komşusu, öğretmen, mahalle muhtarı gibi kişiler tarafından yapılır.

Aile Yardımları İçin İstenen Belgeler

 

Barınma Yardımları

Oturulmayacak derecede eski, virana, bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşayan muhtaç vatandaşlara evlerinin bakım ve onarımı için ayni ve nakdi olarak yapılan yardımlardır.

 • SYDV Başvuru Kayıt Formu /Başvuru Dilekçesi
 • Nüfus Cüzdanının önlü-arkalı fotokopisi (kendisinin ve evli ise eşinin)
 • Barınma İhtiyaç raporu (Vakıfça İl Sağlık Md./Sağlık Gr.Bşk.'yazılacak)
 • Varsa Hasar Tespit Raporu

Gıda Yardımları

Ekonomik ve sosyal yoksunluk içinde bulunan vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarının karşılanması için kullanılmaktadır.

 • SYDV Başvuru Kayıt Formu / Başvuru Dilekçesi
 • Nüfus Cüzdanının önlü-arkalı fotokopisi (kendisinin ve evli ise eşinin)

 

Sosyal Destek (Bir defaya mahsus nakit /periyodik nakit)

 • SYDV Başvuru Kayıt Formu / Başvuru Dilekçesi
 • Nüfus Cüzdanının önlü-arkalı fotokopisi (kendisinin ve evli ise eşinin)

Yakacak Yardımları

 • SYDV Başvuru Kayıt Formu / Başvuru Dilekçesi
 • Nüfus Cüzdanının önlü-arkalı fotokopisi (kendisinin ve evli ise eşinin)

 

Eğitim Yardımları İçin İstenen Belgeler


Her öğretim yılının başlangıcında dar gelirli ailelerin ilk ve orta öğretimde okuyan çocukları için eğitim yardımları yapılmakta, önlük, çanta ve kırtasiye gibi okul ihtiyaçlarının karşılanması için yapılmaktadır.
 

Öğrenci İhtiyaç Yardımları (Kırtasiye, okul kıyafeti, ayakkabı, bot, kaban)

 • SYDV Başvuru Kayıt Formu /Başvuru Dilekçesi
 • Nüfus Cüzdanının önlü-arkalı fotokopisi (kendisinin ve evli ise eşinin)
 • Öğrenci Belgesi

Şartlı eğitim Yardımı (ŞNT)

 • SYDV Şartlı Eğitim Yardımı Başvuru Formu

 

Özel Amaçlı Yardımlar İçin İstenen Belgeler

Afet Destekleri (Deprem-Yangın-Sel-vb)

 • SYDV Başvuru Kayıt Formu / Başvuru Dilekçesi
 • Nüfus Cüzdanının önlü-arkalı fotokopisi (kendisinin ve eşinin)
 • Hasar Tespit raporu/ Yangın Raporu vb

 

Özürlü Yardımları İçin İstenen Belgeler

Özürlü İhtiyaç Yardımı

(01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren "Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu" uyarınca sadece Yeşil Kartlı kişiler başvurabilir.)

Özürlü Araç (Tekerlekli sandalye, motorlu araç vb);

 • SYDV Başvuru Kayıt Formu/ Başvuru Dilekçesi
 • Nüfus Cüzdanın önlü-arkalı fotokopisi (kendisinin ve eşinin)
 • Özürlü araç kullanımı gerektiğine dair Sağlık Kurulu Raporu

-El-Ayak Protezi-Yürüme Cihazı-Ortopedik Bot vb;

 • SYDV Başvuru Kayıt Formu/ Başvuru Dilekçesi
 • Nüfus Cüzdanın önlü-arkalı fotokopisi (kendisinin ve eşinin)
 • Protez kullanımı gerektiğine dair Sağlık Kurulu Raporu

İşitme Cihazı

 • SYDV Başvuru Kayıt Formu / Başvuru Dilekçesi
 • Nüfus Cüzdanın önlü-arkalı fotokopisi (kendisinin ve eşinin)
 • İşitme cihazı kullanımı gerektiğine dair Sağlık Kurulu Raporu
 • Odyo testi

Konuşma Cihazı

 • SYDV Başvuru Kayıt Formu / Başvuru Dilekçesi
 • Nüfus Cüzdanın önlü-arkalı fotokopisi (kendisinin ve eşinin)
 • Konuşma cihazı kullanımı gerektiğine dair Sağlık Kurulu Raporu

 

Sağlık Yardımları İçin İstenen Belgeler

Şartlı Sağlık Yardımları (ŞNT)

SYDGM tarafından yapılan sağlık desteklerinin yanında, nüfusun en muhtaç kesimine dahil olan ailelerin çocuklarının ve anne adaylarının temel sağlık hizmetlerine tam olarak erişimini hedef alan bir sosyal güvenlik ağı oluşturmak amacıyla, ülkemizin her köşesinde Şartlı Nakit Transferi Sağlık Yardımları uygulanmaktadır. Bu ailelere, okul çağı öncesi çocuklarının düzenli sağlık kontrollerini yaptıramayan ailelere ve anne adaylarına düzenli sağlık yardımı yapılmaktadır. 

 • SYDV Şartlı Sağlık Yardımı Başvuru Formu

Tedavi Destekleri

(01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren "Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu" uyarınca sadece Yeşil Kartlı vatandaşlar 3816 sayılı Kanun kapsamında karşılanmayan sağlık giderleri için başvuruda bulunabilirler.)

 • SYDV Başvuru Kayıt Formu / Başvuru Dilekçesi
 • Nüfus Cüzdanın önlü-arkalı fotokopisi (kendisinin ve eşinin)
 • Yardımın niteliğine göre, 31.01.2005/1 sayılı Sağlık Destek Yardımları Programı Uygulama Esaslarında belirtilen diğer belgeler