• ayakkabi.jpg
  • guzellik.jpg
  • koyun.jpg
  • organikaricilik.jpg
  • sekerlileblebi.jpg
  • seracilik.jpg
  • sosyalkonutprojesi.jpg
  • yonetisim.jpg

PROJE DESTEK PROGRAMLARIMIZ

 Vakfımızca 2002 yılından bu yana, çalışabilir, üretebilir durumdaki yoksul vatandaşlarımızın, işsizlerimizin toplum hayatına “aktif” ve “üretken” olarak katılımını sağlayan proje destek programları yürütülmektedir.

 Proje destek programlarımızın amacı,

 ·         Çalışabilir durumda bulunan fakir ve muhtaç vatandaşlarımızın kendi işlerini kurarak geçimlerini sağlaması,

 ·         Yoksul vatandaşlarımızın sürdürülebilir gelire kavuşturularak doğrudan sosyal yardımların hedef kitlesi olmaktan çıkarılması,

 ·         Yoksulluk ve sosyal dışlanmaya maruz veya bu risk altında olan birey ve grupların ekonomik ve sosyal hayata aktif katılımlarının artırılması ve yaşam kalitelerinin yükseltilerek toplumsal dayanışma ve bütünleşmenin sağlanmasıdır. 

1. Gelir Getirici Proje Destekleri

2. Kırsal Alanda Sosyal Destek Projesi (KASDEP) Destekleri
3. Sosyal Hizmet Proje Destekleri

SOSYAL KONUT PROJESİ (160 Adet 1+1 Konut)

 

Toplu Konut İdaresi tarafından inşa edilen ve mülkiyeti daha sonradan Vakfımıza devredilen İlimiz Akkent Mahallesindeki 160 adet 1+1 Sosyal Konutun, ilk etapta 2012 yılı Ekim ayında yapılan çekilişle Vakfımız tarafından ilimizdeki muhtaç vatandaşlarımıza dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Konutuna yerleşmeyen ya da hak sahipliğinden feragat eden vatandaşların boş kalan konutları için zaman içerisinde talep alınarak söz konusu boş konutların da muhtaç vatandaşlarımıza dağıtımı yapılmaktadır. Zaman içerisinde boşaltılan 9 konuta yeni hak sahipleri Vakıf mütevelli heyetimizin değerlendirmesi sonucu belirlenip konutlarına yerleştirilmiştir.

Ayrıca 160 konutun ısınma sisteminin merkezi sistemden kombili sisteme dönüştürülmesi için hazırlanan proje kapsamında Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nden 251.520,00 TL kaynak sağlanmış olup, konutların tamamının kombi dönüşümleri gerçekleştirilmiştir.

VATANDAŞ ODAKLI YÖNETİŞİM PROJESİ

Vakfımızın Gazi Cad. üzerinde bulunan Kültür Sitesindeki hizmet binasının, Kültür Sitesinin yıkılması sonucu, Çepni Mah. Hıdırlık Cad. No:63/1 adresinde yer alan ve toplamda 400 m2 kullanım alanı bulunan Vakfımıza ait hizmet binasına taşınılmış olup burada hizmet verilmeye başlanmıştır. Ancak binanın mevcut halinin Vakıf hizmetlerinin yürütülmesine uygun fiziki şartları sağlamaması ve birçok odadan meydana geliyor olmasının, vatandaşımızın ihtiyaç duyduğu hizmete ulaşmasını güçleştirdiği gözlenmiş olup konu ile ilgili bir proje hazırlanmıştır. Hazırlanan proje ile Vakfın fiziki şart ve imkanlarının, vatandaşın talep etmiş olduğu hizmete daha uygun bir hale getirilmesi ve Vakfın tüm birimlerine kolayca ulaşıp işlerini halledebileceği modern hizmet anlayışına yakışır bir hal alması sağlanmıştır. Bu proje için 257.000 TL'lik kaynağın tamamı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından sağlanmıştır.